Tufan Erhürman Resmi Web Sitesi

27/2014 sayılı Yasa ile Değiştirilmiş Bilgi Edinme Hakkı Yasası’nın tanıdığı haklar/olanaklar

12/2006 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Yasası, 10 Mart 2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 27/2014 sayılı Bilgi Edinme Hakkı (Değişiklik) Yasası ile değiştirilmiştir. Bu Yasa, özetle, idareden, kimlerin, hangi bilgi ve belgeleri isteyebileceğini ve böyle bir istek karşısında idarenin ne yapması gerektiğini düzenlemektedir. Bu Yasa’dan hareketle, tüm yurttaşlar (bu arada elbette avukatlar ve gazeteciler de) idareden bilgi ve belge isteyebilecek ve idare, Yasa’nın düzenlediği istisnalar dışında kalan bilgi ve belgeleri talep edenlere vermek zorunda kalacaktır. Yasa’nın 2006’da yürürlüğe giren metnine www.mahkemeler.net adresinden, değişiklik yasasına da, cm.gov.nc.tr adresinden ulaşılabilir. Yasa’nın tanıdığı hak ve olanaklar şöyle özetlenebilir: 

1. Her yurttaş, KKTC’de ikamet eden yabancılar ve KKTC’de faaliyette bulunan yabancı tüzel kişiler bilgi edinme hakkından yararlanırlar.

2. İdare, Yasa’da yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi ve belgenin (ses kayıtları ve görüntü kayıtları dahil) onaylı bir kopyasını başvurana vermekle yükümlüdür. Niteliği gereği onaylı kopyası verilemeyecek bir bilgi veya belge söz konusu ise, idare, başvurana, aslını inceleme ve not alma olanağı tanımak zorundadır.

3. İdareden istenebilecek bilgi ve belgeler başvurulan idarenin elinde bulunan veya görevi gereği bulunması gereken bilgi ve belgeler olmalıdır.

4. Talep edilen bilgi veya belge başvurulan idarenin elinde değilse, başvurulan idare, başvuruyu bilgi ve belgeyi elinde bulunduran idareye kendisi göndermek zorundadır.

5. Başvuranın idareden istediği bilgi ve belgelerin onaylı kopyası, kural olarak en geç 15 gün içerisinde bilgi ve belge için başvuruda bulunana verilir.

6. Kendisinden bilgi ve belge istenebilecek idareler, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve bakanlıklar dahil olmak üzere merkezi idare, mahkeme mukayyitlikleri, yalnızca idari nitelikli görevleri açısından Yüksek Seçim Kurulu ve ilçe seçim kurulları, Hukuk Dairesi (Başsavcılık), Polis Genel Müdürlüğü, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer tüm kamu tüzel kişileriyle üniversitelerdir.

7. Bilgi edinme hakkının kullanılabilmesi için Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’nun oluşumunu ve Yasa’da sözü geçen tüzüklerin çıkarılmasını beklemek gerekmez.

8. İdare, başvuruyu (istenen bilgi ve belgenin onaylı kopyasını vermeyi) reddedecekse, bunu yazılı ve gerekçeli olarak yapmak ve bu ret kararına karşı hangi süre içerisinde, nereye başvurulabileceğini de ret kararında belirtmek zorundadır.

9. Bilgi veya belge için başvuruda bulunan kişinin istediği bilgi veya belgeye erişmesini ihmal suretiyle veya kasten engelleyen kişi bir suç işlemiş olur ve polise yapılacak şikayet üzerine, Yasa’da yer alan hükümler çerçevesinde cezalandırılır.

3 Yorum

  1. Mehmet Zeki Özgen Reply to Mehmet

    ”Devlet,vatandaşın hizmetçisi olmalıdır.” kayıt altına alındı.

  2. Emine Civil Reply to Emine

    Tufan Hocam, bizi aydınlattığınız için teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim.

  3. Cenk Diler Reply to Cenk

    Hocam yasada 3 tane tüzükten bahsediliyor. Bunlar ne zaman ve kim/kimler tarafından hazırlanacak? Bir diğer sorum, bahsedilen kurul ne zaman oluşturulacak? Teşekkürler. Saygılar.

Yorum Yaz