Tufan Erhürman Resmi Web Sitesi

Anayasa Mahkemesi’nin Koordinasyon Ofisi ile ilgili görüşü

Anayasa Mahkemesi koordinasyon ofisi ile ilgili kararını okudu. Karar metni henüz elimize geçmedi. Ama karardaki iki nokta son derece sevindirici:
1. Anayasa Mahkemesi son derece doğru bir biçimde Cumhurbaşkanı’nın bu konuda görüşünü sorabileceğini ve Mahkeme’nin de görüş verebileceğini söyledi. Böylece, Anayasa Mahkemesi uluslararası antlaşmalar konusunda görüş veremez tezi çürümüş oldu.
2. Mahkeme, uluslararası antlaşma metnindeki 3/1/g maddesini Anayasa’ya aykırı buldu.
Bu durumda Sayın Cumhurbaşkanı bu anlaşmayı imzalamayacak ve Meclis’e geri gönderecek.
Bu şartlar altında Hükümetin yapması gereken, bir an önce Türkiye Cumhuriyeti ile ek sözleşme yapmak için girişimde bulunmaktır. Bence doğru olan, bu girişim yapıldığında, sadece Anayasa Mahkemesi’nin Anayasaya aykırı olduğunu söylediği 3/1/g maddesinin değil, halkımızın hassasiyet belirttiği diğer maddelerin de değiştirilmesinin gündeme getirilmesidir.
Anayasa Mahkememiz bir kez daha yüzümüzü ağarttı ve uluslararası anlaşmanın doğru zemine oturtulmasının önünü açtı…

Yorum Yaz