Author Description

Tufan Erhürman

Tufan Erhürman Resmi Web Sitesi
  Anayasa Mahkememizin, 5.8.2016 tarihinde açıkladığı görüşünde, “Ofis” ile ilgili Anlaşma’nın 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (g) bendinin Anayasa’ya aykırı olduğunu bildirmesinin ardından, Hükümet’in bu noktadan sonra ne yapacağı tartışılmaya başlandı. Anayasa’ya aykırı bulunan hüküm, 2012 tarihinde TC adına Sayın...
Tufan Erhürman Resmi Web Sitesi
Turgut Uyar, “bir sargın umut yakaladım onu kuşandım” dizesiyle başlar “Yılgın” adlı şiirine. Şiirin adıyla ilk dizesinde sözü edilen “umut” arasındaki gerilim çarpıcıdır okuyucu için. Sonra şöyle devam eder Uyar,   Serin mavi bir gökyüzü buldum onu kuşandım Denize...