Tufan Erhürman Resmi Web Sitesi

Cumhurbaşkanının Anayasa Mahkemesi’ne Başvurusu Anayasaya Aykırı mı?

Sayın Cumhurbaşkanı’nın Koordinasyon Ofisi ile ilgili yasayı görüş almak amacıyla Anayasa Mahkemesi’ne göndermesinin ardından, bunun Anayasa’nın 90’ıncı maddesinin 5’inci fıkrasına aykırı olduğu yönünde bazı yorumlar yapıldı.

Anayasa’nın 90’ıncı maddesinin 5’inci fıkrasına göre, usulüne göre yürürlüğe konulmuş uluslararası anlaşmalar hakkında Anayasaya aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne başvurulamaz.

Buradaki fark, ortada henüz Cumhurbaşkanı tarafından imzalanmadığı için usulüne göre yürürlüğe konulmuş bir uluslararası anlaşma bulunmamasıdır.

Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanı, Anayasa’nın 146’ncı maddesinde yer alan yetkisini kullanmış ve yasayı yayımlamadan önce, Anayasanın herhangi bir kuralına aykırı olup olmadığı konusundaki görüşünü vermesi için Anayasa Mahkemesi’ne göndermiştir.

Kısacası burada henüz usulüne uygun olarak yürürlüğe konulmuş bir uluslararası anlaşma bulunmadığı için Sayın Cumhurbaşkanı’nın Anayasa Mahkemesi’ne başvurmasının önünde 90’ıncı maddenin 5’inci fıkrasında sözü edilen engel yoktur.

Yorum Yaz