Tufan Erhürman Resmi Web Sitesi

Hükümet Emirnameleri Kaldırabilir mi?

Başbakan Yardımcısı Sayın Serdar Denktaş, anlaşılan biraz da “madem öyle işte böyle” anlayışıyla, “tüm emirnameleri kaldıracağız” demiş. Ama anlaşılan bilmediği ve danıştığı hukukçuların kendisine aktarmadığı bazı bilgiler var:
1. Emirname çıkarmak ne kadar idari işlemse, emirnameyi yürürlükten kaldırmak da o kadar idari işlemdir.
2. Dolayısıyla, İdare Hukuku’nun “usulde paralellik ilkesi” gereği emirnameyi hangi yöntemle çıkarırsanız ancak o yöntemle yürürlükten kaldırabilirsiniz.
3. Bunun doğal sonucu olarak, İyi İdare Yasası’ndaki danışma toplantılarını yapmadan emirnameleri kaldırırsanız hukuka aykırı işlem yapmış olursunuz. Böyle bir işlem şekil unsuru açısından sakat (hukuka aykırı) olur.
4. Ayrıca tüm idari işlemlerin amaç unsuru kamu yararıdır. Emirnameleri imar planı yapmadan kaldırırsanız kaldırma işlemi amaç unsuru açısından da sakat (hukuka aykırı) olacaktır. Uzatmak istemediğim için sebep ve konu unsurlarındaki sakatlıkları ayrı ayrı yazmayacağım ama o unsurlarda da sakatlık söz konusudur.
5. Sonuç olarak, Sayın Bakan davalardan kurtulmak için bu stratejiyi izliyorsa bilmelidir ki atacağı bu adım yalnızca yeni davalar yaratmaya ve hükümetin bir kez daha yargı önünde yüzünün kızarmasına yol açmaktan başka hiçbir işe yaramayacaktır.

Yorum Yaz