Tufan Erhürman Resmi Web Sitesi

İvedilik İstemi Reddedilen Yasa Önerisi

Bugün Meclis’te ivedilik istemi reddedilen Yasa Önerisi’nin 4’üncü maddesinin (2)’nci fıkrası:

“Bu Yasa yürürlüğe girdikten sonra Üst Kademe Yöneticiliğine atanan kamu görevlileri, görevlerinden alınmaları halinde, atanma öncesindeki kadro görevine ve maaşına geri dönerler. Atanma öncesindeki kadronun dolu olması halinde, öğrenim durumu ile kamu görevinde kazandıkları deneyim ve uzmanlık alanına uygun bir görev, kendilerine yazılı olarak verilir. İlgili yazıda, kamu görevlilerinin görev yerinin ne olacağı ve kendilerine verilen görevi yürütmedeki yetki ve sorumlulukları belirtilir. Her durumda, bu kamu görevlileri görev aldıkları kurumun en üst hiyerarşik amirine karşı sorumlu olurlar ve onların gözetim ve denetiminde görev yaparlar. Üst Kademe Yöneticisi olarak hizmette geçirilen süreler kademe ilerlemesinde dikkate alınır”.

Yorum Yaz